V Bratislave začnú opravovať D1 medzi Prístavným mostom a Lafranconi