V Devínskej Novej Vsi kandidujú za starostu piati uchádzači.

Poslancom 12-miestneho zastupiteľstva chce byť 43 kandidátov.