V potoku pri Hriňovej uhynulo viac ako tisíc rakov riečnych