V slovensko-poľskom pohraničí seizmológovia zaznamenali zemetrasenia