V spore o Pečniansky les štátny podnik Lesy SR na súde opäť neuspel

Žalovaným bolo občianske združenie (OZ) Človek a strom a predmetom dlhoročného civilného sporu bola zámenná zmluva medzi oboma stranami z roku 2009.