Výstavba novej autobusovej stanice na Mlynských nivách napreduje

Na najbližšie týždne je naplánovaná intenzívna výstavba skeletu a hladenie základových dosiek po betonáži.