Vallo predkladá poslancom pozmenený návrh parkovacej politiky

Po novom chce mesto pri druhej a tretej rezidentskej parkovacej karte umožniť zaplatiť aj cenu na polrok, alebo na tri mesiace.