Vallo zvýšil kapacity na zimnú údržbu komunikácií

Od 1. decembra vyhlásila Bratislava čiastočnú pohotovosť pre sneh.