Vedenia Nového Mesta sa oficiálne ujal staronový starosta Rudolf Kusý

Hlavnými úlohami sú pokračujúca rekonštrukcia škôl a škôlok a rozširovanie kapacít či riešenie parkovacej politiky.