Verejnosť s kolieskami

Aká je to na pošte služba pre verejnosť, keď vylučuje všetkých s kolieskami?