Vo fakultnej nemocnici v Nitre ležia dvaja pacienti s osýpkami

Ide o vysoko infekčné ochorenie.