Voči mestu Košice sa začalo exekučné konanie

Voči mestu Košice sa 1. júla začalo exekučné konanie, súvisí so sporom s parkovacou firmou EEI.