Voliť!

Volíme si primátora/ku mesta, starostu/tku mestskej časti, a mestských a miestnych poslancov/kyne.