VZN o príspevku na pobyt dieťaťa v škôlke, školskom klube a náklady na stravovanie sa bude meniť. Pošlite nám vaše pripomienky

Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o príspevku na pobyt dieťaťa v škôlke, školskom klube a náklady na stravovanie v školách a škôlkach v zriaďovateľskej pôsobnosti Starého Mesta sa bude meniť. Až do 25. júna nám môžete poslať vaše pripomienky.