Za nás hovorí štatistika, reaguje polícia na situáciu vo Vrakuni

Obyvatelia Vrakune však na sociálnych sieťach upozorňujú na problém s drogovo závislými ľuďmi a drogovými dílermi.