Zimný dispečing

Mestská časť Bratislava- Staré Mesto dňom 17.11. 2018 zriaďuje nepretržitú dispečerskú službu - zabezpečenie zimnej údržby.
Kontakt dispečingu: 09 14 222 055
E-mail: maros.slusny@tssm.sk