Chcú zmeniť imidž verejnoprospešných služieb

Starosta najväčšej bratislavskej mestskej časti Petržalka Vladimír Bajan chce zmeniť imidž organizácie Verejnoprospešných služieb Petržalka. Chce, aby obyvateľ rozpoznal, ako a kde v teréne zamestnanci verejno-prospešných služieb pracujú, čo umožní lepšiu spätnú väzbu aj pre vedenie miestnej organizácie, ale najmä zlepšenie čistoty a poriadku na území v správe mestskej časti.