Ocenenie pre bratislavských Nemcov

Nemecký prezident Christian Wilhelm Walter Wulff udelil predsedníčke bratislavskej miestnej organizácie Karpatskonemeckého spolku na Slovensku pani Rozine Stolárovej (rodenej Hoffmannovej) jedno z najvyšších nemeckých vyznamenaní - Verdienstkreuz am Bande.