V Bratislave sa rodí čoraz viacej detí

K 31. decembru 2009 žilo v Bratislave 431 061 obyvateľov. Od roku 2001 sa zvyšuje počet narodených detí, pričom počet zomretých stagnuje.