Tisov hrob na Martinskom cintoríne niekto poškodil

Z kríža na hrobe je odlomená pravá ruka Krista, ktorá sa ani v blízkosti hrobu nenachádza.