Tisov hrob na Martinskom cintoríne niekto poškodil