MÔŽE SA ČLOVEK ZMENIŤ? z cyklu "Záhady života"

MÔŽE SA ČLOVEK ZMENIŤ? z cyklu "Záhady života"
Dátum: 
18. Jún 2015 - 18:00
Miesto konania: 
Nová Akropolis
Adresa: 
Osadná 15, Bratislava
Informácie o podujatí: 

Kultúrna asociácia Nová Akropolis pozýva na prednášku pod názvom MÔŽE SA ČLOVEK ZMENIŤ? z cyklu "Záhady života", ktorá bude doplnená scénkami divadelnej skupiny Mythos. Prednáška predstaví témy : Význam sebavýchovy vo vývoji osobnosti. Zmena návykov a postojov. Zmena a transformácia.

Prednáška sa bude konať vo štvrtok 18. júna 2015 o 18:00 h v sídle Kultúrnej asociácie Nová Akropolis, Osadná 15, Bratislava.
Vstupné: 3 €, študenti a dôchodcovia 2 €.

Ďalšie informácie a prihlášky na:
Nová Akropolis, Osadná 15, Bratislava
0904/403 791,
www.akropolis.sk,
info@akropolis.sk

MÔŽE SA ČLOVEK ZMENIŤ? z cyklu "Záhady života"