MÚDROSŤ STARÝCH EGYPŤANOV

MÚDROSŤ STARÝCH EGYPŤANOV
Dátum: 
14. Máj 2014 - 17:30
Miesto konania: 
Univerzitná knižnica v Bratislave
Adresa: 
Ventúrska 11, Bratislava, prednášková sála
Informácie o podujatí: 

Kultúrna asociácia Nová Akropolis pozýva na prednášku MÚDROSŤ STARÝCH EGYPŤANOV, tretiu prednášku z cyklu FILOZOFICKÉ DEDIČSTVO ĽUDSTVA, ktorú organizuje v spolupráci s Informačným a dokumentačným strediskom UNESCO.
Prednáška predstaví základné myšlienky starovekej egyptskej filozofie, poňatie človeka a prírody, posvätný priestor a čas, filozofické rady egyptských mudrcov. Prednáška bude doplnená čítaním z diel egyptskej filozofie.

Prednáška sa bude konať v stredu 14. mája 2014 o 17:30 h. v Univerzitnej knižnici, Ventúrska 11, Bratislava, prednášková sála.
Vstup voľný.

Ďalšie informácie na:
Nová Akropolis, Osadná 15,
02/5443 4312 (18-21hod.),
0904/403 791,
www.akropolis.sk,
info@akropolis.sk

MÚDROSŤ STARÝCH EGYPŤANOV