Literárny večer SAPFÓ - desiata Múza

Literárny večer SAPFÓ - desiata Múza
Dátum: 
19. September 2014 - 18:00
Miesto konania: 
Nová Akropolis, Osadná 15, Bratislava
Adresa: 
Osadná 15, Bratislava
Informácie o podujatí: 

Kultúrna asociácia Nová Akropolis pozýva na Literárny večer SAPFÓ - desiata Múza.
Prednáška o živote a diele poetky Sapfó bude doplnená čítaním z diela.

Literárny večer sa bude konať v piatok 19. septembra 2014 o 18:00 h v sídle Kultúrnej asociácie Nová Akropolis, Osadná 15, Bratislava.
Vstupné: 3 €, študenti a dôchodcovia 2 €.

Ďalšie informácie a prihlášky na:
Nová Akropolis, Osadná 15, Bratislava
0904/403 791,
www.akropolis.sk,
info@akropolis.sk

Literárny večer SAPFÓ - desiata Múza