FILOZOFIA PRE ŽIVOT

 FILOZOFIA PRE ŽIVOT
Dátum: 
11. November 2014 - 18:00
Miesto konania: 
Nová Akropolis
Adresa: 
Osadná 15, Bratislava
Informácie o podujatí: 

Kultúrna asociácia Nová Akropolis pozýva na praktický kurz filozofie a psychológie Východu a Západu FILOZOFIA PRE ŽIVOT. Cyklus obsahuje 14 tém: ZÁHADA ČLOVEKA A KOZMU , TISÍCROČNÁ INDIA, MYSTICKÝ TIBET, BUDHISTICKÁ FILOZOFIA, MÚDROSŤ EGYPTA, ČÍNA PODĽA KONFUCIA, VEĽKÍ FILOZOFI GRÉCKA 1, VEĽKÍ FILOZOFI GRÉCKA 2, STOICKÝ RÍM, NEOPLATONICI, HERMETICKÉ VEDY, ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ, ČLOVEK A DEJINY, NADČASOVÁ MÚDROSŤ A JEJ PREJAVY. Je kombináciou prednášok a praktických cvičení pre rozvoj osobnosti.

Prezentácia cyklu sa bude konať v utorok 11. novembra 2014 o 18:00 h v sídle Kultúrnej asociácie Nová Akropolis, Osadná 15, Bratislava
Ďalšie prednášky kurzu budú prebiehať raz do týždňa, vždy v utorok o 18:00 h.
Cena cyklu: 42,- €. Študenti, dôchodcovia: 36,- €. Na prezentáciu je vstup voľný.

Ďalšie informácie a prihlášky na:
Nová Akropolis, Osadná 15, Bratislava
0904/403 791,
www.akropolis.sk,
info@akropolis.sk

 FILOZOFIA PRE ŽIVOT