Finančný analytik

Tatry mountain resorts - Bratislava, Bratislavský kraj -  Tvorba systému dlhodobého plánovania zohľadňujúc business model spoločnosti  Príprava 5 ročných finančných plánov (P/L, BS, KPIs, CF etc.) TMR skupiny  Tvorba a udržiavanie systému sledovania efektivity investičných projektov s ohľadom na ich výkonnosť a návratnosť  Analýza aktuálnych výsledkov spoločnosti v porovnaní s plánom a minulosťou a poukazovanie na odchýlky  Pripravovanie finančných podkladov a analýz pre banky a investorov za účelom potreby pravidelného reportingu a získania nového financovania.  Komunikácia, vysvetľovanie finančných dát a analýz s investorskými a bankovými analytikmi  Pripravovanie finančných podkladov a analýz za účelom oceňovania hodnoty rezortov skupiny TMR.  Analýza nových projektov za účelom zistenia ich návratnosti pri ich akvizícii  Vytváranie finančných modelov jednotlivých rezortov TMR a TMR skupiny ako celku  Pravidelný monitoring, analýza a porovnanie spoločností (peers) operujúcich v rovnakom segmente ako TMR Preferované ... - Trvalý pracovný pomer - Plný úväzok