Finančný manažér riadiaceho orgánu PS INTERACT III

Bratislava, Bratislavský kraj - Finančný manažér riadiaceho orgánu PS INTERACT III Ponúkaný plat: 1600 € za mesiac Názov spoločnosti: Bratislavský samosprávny kraj Text inzerátu: Náplň práce: zodpovednosť za kontrolu predložených žiadostí o platbu zodpovednosť za prípravu, evidenciu, kontrolu a operatívny obeh účtovných dokladov pred úhradou zabezpečenie archivácie účtovných dokladov a dokumentov k žiadostiam o platbu; zodpovednosť za vedenie účtovníctva RO v spolupráci s odborom financií; spolupracovanie na vypracovaní Výročných správ o vykonávaní programu, priebežného a usmerňujúceho hodnotenia a Záverečnej správy o vykonávaní programu a zodpovedánosť za predloženie podkladov do uvedených dokumentov za oblasť svojej pôsobnosti spolupracovanie na príprave podkladov pre hodnotenie programu spracovanie finančných analýz, odhadov planning, budgeting a forecasting programu administratívne činnosti odboru komunikácia a spolupráca so zahraničnými partnermi Výhody: - stabilné zamestnanie v regionál... - Trvalý pracovný pomer - Plný úväzok