Finančný manažér/manažérka národného projektu

Bratislava, Bratislavský kraj - Finančný manažér/manažérka národného projektu Ponúkaný plat: 1500 € za mesiac Názov spoločnosti: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Text inzerátu: Náplň práce: Spolupracuje na finančnom riadení projektu v súlade s pokynmi hlavného finančného manažéra. -Zabezpečuje úhrady v rámci projektu, pripravuje a kontroluje podpornú dokumentáciu, -Spolupracuje pri príprave žiadostí o platbu a pripravuje podklady k žiadostí o platbu, kontroluje využívanie finančných prostriedkov poskytnutých zapojeným subjektom, zabezpečuje súlad s rozpočtom, zmluvou o poskytnutí NFP, usmerneniami RO a ďalšími relevantnými dokumentmi, -Zabezpečuje ďalšie súvisiace činnosti v rámci finančného riadenia projektu, ktoré vyplynú z potrieb NP počas jeho realizácie, -Získava, kontroluje a pripravuje podklady k vypracovaniu ŽoP, vypracováva ŽoP, zabezpečuje predloženie ŽoP na kontrolu a schválenie RO, vedie evidencie všetkých potrebných dát zmluvných pa... - Trvalý pracovný pomer - Plný úväzok