IT/ Biznis Architekt

Slovenská sporiteľňa - Bratislava, Bratislavský kraj - V našej banke si kolegovia robia meno nielen pracovne, ale aj ľudsky. Nevynikajú len kariérnymi úspechmi, ale aj svojou osobnosťou či záľubou. Pracuje u nás viac ako 4 000 ľudí, pričom každého vnímame ako osobnosť s unikátnym životným príbehom. Každý nový kolega sa stáva súčasťou nielen odborných tímov, ale aj našej bankovej rodiny - preto je pre nás osobnosťou pracovne i ľudsky. Sme najväčšou komerčnou bankou na Slovensku s najširšou sieťou pobočiek a bankomatov a jedným z 20 najväčších zamestnávateľov. Zároveň sa nám podarilo už dvakrát po sebe zvíťaziť v súťaži Najatraktívnejší zamestnávateľ Slovenska v kategórii Bankovníctvo, financie a poisťovníctvo. IT/ Biznis Architekt Urobte si meno v Slovenskej sporiteľni ako IT/ Biznis Architekt, ktorý v našej banke realizuje návrh inovatívnych riešení zameraných najmä na služby pre klientov a operačný model banky a zároveň participuje na ich realizácii. Zhodnocuje a navrhuje alternatívne riešenia, vytvára cieľový návrh architektúry. ... - Trvalý pracovný pomer - Plný úväzok