IT Project Manager_zástup za MD/RD

ESET - Bratislava, Bratislavský kraj - IT Project Manager_zástup za MD/RD Miesto práce: Bratislava Typ pracovného pomeru: Plný úväzok Druh zmluvy: Doba určitá Job posting title IT Project Manager_zástup za MD/RD Job summary Job description - Koordinácia IT projektov - Príprava projektového plánu a jeho plnenie za účelom stanovenia časového rámca, nákladov, procesov realizácie, kapacitných požiadaviek a ich prerozdelenie podľa jednotlivých fáz projektu - Identifikácia rizík a riadenie zmien - Usmerňovanie a spracovanie vývoja projektu od jeho začiatku až po ukončenie - Špecifikácia a riadenie projektových očakávaní - Plnenie projektových cieľov v rámci stanovených kvalitatívnych, časových a rozpočtových plánov - Príprava pravidelných reportov o projektoch pre Stakeholderov - Motivácia, koordinácia a dohliadanie na členov projektového tímu pri plnení projektových úloh - Delegovanie projektových úloh a povinností na zamestnancov vo všetkých tímoch/sekciách divízie IT alebo zapojených externých dodávateľov ... - Trvalý pracovný pomer - Plný úväzok