Klinický fyzik očnej kliniky

Bratislava, Bratislavský kraj - Klinický fyzik očnej kliniky Ponúkaný plat: 1260 € za mesiac Názov spoločnosti: Národný ústav detských chorôb Text inzerátu: Náplň práce: samostatná práca so zdravotníckou prístrojovou technikou, zhotovovanie fotodokumentácie predného segmentu oka a očného pozadia, zhotovovanie fotodokumentácie pri fluoresceínovej angiografii sietnice, získavanie obrazových a grafických záznamov špecializovaných vyšetrení pacientov - optická koherentná tomografia, ultrasonografia, ultrabiomikroskopia, analýza predného segmentu oka Scheimpflugovou kamerou, topografia, elektrofyziologické vyšetrenia a podobne; asistovanie pri terapii s využitím špeciálnej zdravotníckej techniky, obsluha laserových systémov pri operačných zákrokoch; kontrolovanie prístrojovej techniky, zabezpečovanie činností súvisiacich s prevádzkou zdravotníckej techniky; zodpovednosť za dezinfekciu a sterilitu všetkých prístrojov a zdravotníckeho materiálu; vedenie určenej zdravotnej dokumentácie pacientov písomne aj ... - Trvalý pracovný pomer - Plný úväzok