Knihár - zoraďovač V1

Bratislava, Bratislavský kraj - Knihár - zoraďovač V1 Ponúkaný plat: od 500 € za mesiac Názov spoločnosti: Slovenská Grafia a.s. Text inzerátu: Náplň práce: Spracovanie zákazky na stroji V1 na základe predpísaného technologicko-pracovného postupu, vrátane kontroly kvality vykonanej práce: - priebežne kontroluje vstupné polotovary (kvalitu, počet podľa paletovej visačky), - kontroluje správnosť poradia zložiek orezu, šitia, vkladu, - kontroluje správnosť uloženia na palete podľa paletového lístku (počet balíkov, vrstiev, kusov), - vedie evidenciu o zostatkoch tlačových hárkov, knihárskych hárkov, obálok a príloh, - organizuje prácu členov osádky stroja, - zodpovedá za kvalitu produktov, - zodpovedá za hospodárnosť spotrebovaného režijného materiálu počas výrobného procesu. Výhody: Mesačná mzda od 1000 € vrátane príplatkov do 100 € motivačná prémia, odmeny - mimoriadne, pri pracovných a životných jubileách podľa kolektívnej zmluvy zabezpečené stravovanie - príspevky v cene hlavného jedla zaškoľ... - Trvalý pracovný pomer - Plný úväzok