Koordinátor/-ka vzdelávania v NP TSP I

Bratislava, Bratislavský kraj - Koordinátor/-ka vzdelávania v NP TSP I. Ponúkaný plat: od 1400 € za mesiac Názov spoločnosti: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Text inzerátu: Náplň práce: Koordinátor/ koordinátorka vzdelávania bude zamestnancom Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (IA MPSVR SR), ktorého náplň práce zahŕňa najmä výkon nasledujúcich odborných činností v rámci Národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I koordinačné, organizačné, logistické a administratívne zabezpečenie vzdelávacích aktivít projektu, a to najmä: - komunikácia s poskytovateľmi vzdelávania, - zabezpečovanie priestorov vzdelávania, - komunikácia a zabezpečenie účasti odborných zamestnancov projektu na vzdelávacích aktivitách projektu, - sumarizácia, kontrola a archivácia prezenčných listín účastníkov vzdelávania, - kontrola účasti odborných zamestnancov projektu na vzdelávacích aktivitách, - osobný monito... - Trvalý pracovný pomer - Plný úväzok