Koordinátor/ka aktivít

Bratislava, Bratislavský kraj - Koordinátor/ka aktivít Ponúkaný plat: od 628 € za mesiac Názov spoločnosti: Inštitút pre výskum práce a rodiny Text inzerátu: Náplň práce: Koordinátor/ka aktivít 1 - podpora účinných mechanizmov na odstraňovanie rodovej diskriminácie; - zodpovedá za realizáciu a odborné plnenie aktivít 1 (výskumná a analytická činnosť v oblasti prevencie a eliminácie rodovej diskriminácie - riadi a koordinuje zamestnancov/kyne aktivity 1 - agenda rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí mužov a žien Výhody: - odmeňovanie zmysle zákona 553/2003 (výška funkčného platu podľa rokov odpracovaných v príslušnom odbore + osobný príplatok) - týždeň dovolenky naviac - príspevok zamestnávateľa do 3. piliera pevnou sumou podľa KZ - štvrťročne deň voľna bez uvedenia dôvodu - ďalšie výhody zmysle platnej KZ Kontaktovať zamestnávateľa:... - Trvalý pracovný pomer - Plný úväzok