Lektor/ka soc.ek. NP ISE - oblasť soc. ek. a soc. podniky

Bratislava, Bratislavský kraj - Lektor/ka soc.ek. NP ISE - oblasť soc. ek. a soc. podniky Ponúkaný plat: 28,15 € za hodinu Názov spoločnosti: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Text inzerátu: Náplň práce: Lektor/lektorka pre oblasť sociálnej ekonomiky národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky pre oblasť sociálna ekonomika a sociálne podniky bude zamestnancom Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Ide o zamestnanca IA MPSVR SR zamestnaného v rámci Dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (ďalej ako "DoPMPP"), ktorý bude lektorovať oblasť sociálnej ekonomiky a sociálnych podnikov a to, najmä: výklad zákona č. 112/2018 o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho implementáciu do aplikačnej praxe, systém fungovania sociálneho podnikania v priestore Slovenskej republiky, výklad domácich a zahraničných právnych predpisov týkajúcich sa sociál... - Trvalý pracovný pomer - Plný úväzok