Majster v hale druhotných surovín - Bratislava

Bratislava, Bratislavský kraj - Majster v hale druhotných surovín - Bratislava Ponúkaný plat: od 720 € za mesiac Názov spoločnosti: FCC Slovensko, s.r.o. Text inzerátu: Náplň práce: - Riadenie a organizovanie pracovných činností na stredisku Druhotné suroviny, - zabezpečovanie vstupnej vizuálnej kontroly druhotných surovín, - vedenie prevádzkovej dokumentácie (prevádzkový denník), - riadenie a kontrola činnosti údržby, opráv strojov, VZV a mechanizmov, - nahlasovanie porúch na zariadeniach priamemu nadriadenému, - riešenie problémových situácií, prijímanie a realizovanie nápravných opatrení a ich odstránenie, - spolupráca pri mesačnej inventúre druhotných surovín, - kontrolovanie dodržiavania technologických postupov a hygienických predpisov, predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, - udržiavanie poriadku na pracovisku. Výhody: - k uvedenej základnej mzde ešte prináleží mesačná pohyblivá zložka 200 EUR, - zázemie nadnárodnej spoločnosti, - kompletné vstupné z... - Trvalý pracovný pomer - Plný úväzok