Odborný radca

Bratislava, Bratislavský kraj - Odborný radca Ponúkaný plat: od 704 € za mesiac Názov spoločnosti: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Text inzerátu: Náplň práce: Príprava podkladov pre tvorbu právnych predpisov podľa splnomocnení ustanovených zákonom. Analýza a vyhodnocovanie výsledkov štúdii s dopadom na zdravie detskej a dorastovej populácie. Príprava metodík pre akčné plány a stratégie v súvislosti s ochranou a podporou zdravia detí a mládeže. Spolupráca pri riešení štátnych úloh na národnej úrovni v oblasti ochrany a podpory zdravia detí a mládeže. Ďalšia činnosť: Analýza vzťahov a súvislostí medzi faktormi prostredia, životným štýlom a zdravým stavom detí a mládeže a príčin zmien zdravotného stavu mladej populácie. Realizácia metodík na vykonávanie úloh v rámci mimoriadneho cieleného štátneho zdravotného dozoru. Bližšie určená ďalšia činnosť: Vykonávanie zberu, spracovania, analýzy a prenosu informácii medzi odborom hygieny detí a mládeže a súvisiacimi odbormi. Plní ďalšie úlohy p... - Trvalý pracovný pomer - Plný úväzok