Špecialista Informačnej Bezpečnosti / Analytik

Soitron - Bratislava, Bratislavský kraj - Pre nášho klienta z oblasti financií hľadáme posilu na pozíciu Špecialista Informačnej Bezpečnosti / Analytik. Informácie o pozícii: Zodpovednosť za informačnú bezpečnosť spoločnosti a jej rozvoj, spolupráca pri príprave stratégie IT bezpečnosti Príprava a sledovanie dodržiavania akčných plánov Skúsenosť s evidenciou, analýzou a riešením incidentov informačnej bezpečnosti Znalosti techník narušenia informačnej bezpečnosti, aktívne sledovanie trendov Spolupráca s externými dodávateľmi pri príprave a realizácii penetračných testov a bezpečnostných auditov Skenovanie ICT zariadení pomocou NESSUS skenera zraniteľností, poradenstvo a aktívna spolupráca pri odstraňovaní zraniteľností Skúsenosť s návrhom bezpečnostnej architektúry, nasadením alebo prevádzkou niektorej zo základných bezpečnostných technológií (FW, IPS, SIEM, DLP), správa systémov informačnej bezpečnosti Správa a aktualizácie dokumentácie týkajúcej sa informačnej bezpečnosti Účasť na projektoch týkajúcich sa IT bezpečn... - Trvalý pracovný pomer - Plný úväzok