Špecialista nákupu

ESET - Bratislava, Bratislavský kraj - Špecialista nákupu Miesto práce: Bratislava Typ pracovného pomeru: Plný úväzok Druh zmluvy: Doba určitá Job posting title Špecialista nákupu Job summary Job description - obstarávanie tovaru a služieb v súlade s nákupnou smernicou a záujmami spoločnosti - realizácia výberových konaní pre oblasť zverených komodít v úzkej spolupráci s interným klientom - efektívna a asertívna komunikácia s internými klientmi s cieľom dosiahnutia spokojnosti interného klienta, ale aj zabezpečenia súladu s nákupnou smernicou a záujmami spoločnosti - prieskum trhu, vyhľadávanie, analýza a výber potencionálnych dodávateľov - aktívne a efektívne vyjednávanie s dodávateľmi s cieľom dosiahnutia obojstranne prijateľnej dohody - revízia zmlúv s dodávateľmi v spolupráci s právnym oddelením a dojednanie obojstranne prijateľných znení zmlúv s dodávateľmi - sledovanie plnenia zmluvných podmienok dodávateľmi, hodnotenie dodávateľov - správa portfólia dodávateľov pre oblasť zverených komodít, budovan... - Trvalý pracovný pomer - Plný úväzok