Špecialista na projektový kontroling

Poštová banka - Bratislava, Bratislavský kraj - Špecialista na projektový kontroling Čomu sa budete venovať na tejto pozícií? - Tvorba, rozpis, úpravy, forecasting a vyhodnocovanie plnenia finančného plánu projektov. - Procesovanie čerpania nákladov na projekty vrátane schvaľovania nákladov v súlade so schváleným finančným plánom na projekty a jednotlivými rozpočtami projektov. - Spracovanie stanovísk k materiálom ostatných útvarov, ktoré majú dopad na plán projektov. - Analyzovanie vývoja rozpočtov projektov a návrhy na efektívne využívanie finančných prostriedkov na projekty. - Vypracovávanie pravidelných mesačných finančných reportov projektov. - Samostatná tvorba a vyhodnocovanie rozpočtov projektov, cost benefit analýz projektov. - Komunikácia s manažmentom a inými útvarmi spoločnosti pri výkone činností v zodpovednosti. Čo pre túto prácu potrebujete? - Vysokoškolské vzdelanie ekonomického smeru - Komunikačné schopnosti - Aktívny prístup pri riešení problémov a zvládanie stresu. - Komplexné vnímanie so zameraní... - Trvalý pracovný pomer - Plný úväzok