Špecialista správy energetických zariadení Bratislava

Skupinaze - Bratislava, Bratislavský kraj - Číslo VK: 301/2018 Termín pre zasielanie žiadostí: 17.10.2018 Miesto práce: Bratislava Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer Druh zmluvy: Ponúkaný plat (brutto): od 1297,- € Očakávaný dátum nástupu: dohodou Náplň práce: Zabezpečovať proces pripájania zdrojov elektrickej energie do distribučnej sústavy do 100 kW. Spravovať siete VN a NN, stanovovať pripojovacie podmienky, riadiť revízie, opravy, údržbu a obnovu sietí. Zabezpečovať pripojovania odberateľov k distribučnej sústave. Stanovenie technických podmienok, uzatváranie zmlúv o pripojení, spolupráci a preložkách elektrických zariadení. Riešiť žiadostí, podnety a sťažnosti zákazníkov. Zabezpečovať investičné akcie pre obnovu sietí VN a NN, TS a koordinovať obnovu. Zabezpečovať kontrolné prehliadky, údržbu a menovité opravy VN a NN sietí. Kontrolovať úplnosť projektovej dokumentácie a vyjadrení k projektovým dokumentáciám. Vypracovávať podklady k listom zmien. Udržiavať databázy SAP, SGI, GIS. Preberať... - Trvalý pracovný pomer - Plný úväzok