Personalista, administratívny pracovník

Bratislava, Bratislavský kraj - Personalista, administratívny pracovník Názov spoločnosti: Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Text inzerátu: Náplň práce: Vykonávanie štátnych záležitostí na úrovni orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou, metodické činnosti v oblasti ľudských zdrojov na úrovni orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou. Komplexné zabezpečovanie a vedenie personálnej agendy, administrácia pracovného pomeru v súlade s platnou legislatívou, zákonníkom práce, zákonom o štátnej službe zákonom o výkone práce vo verejnom záujme, práca s databázou vhodných kandidátov, komunikácia s inštitúciami v oblasti zdravotného a sociálneho poistenia, príprava štatistiky, výkazov, rozborov, reportov, samostatné spracovávanie personálnej agendy súvisiacej so vznikom, zmenami a skončením pracovného pomeru, vyhotovenia vstupných i výstupných dokladov, aktualizácia platnosti dokladov, vedenie personálnych spisov, archivácia, podmienkou je znalosť personálnej a mzdovej agendy... - Trvalý pracovný pomer - Plný úväzok