Právnik/čka so zameraním na pracovné právo - 20 hod./týž

Lidl - Bratislava, Bratislavský kraj - Nástupná mzda, 20 hod./týž. : 875 € Pracovná náplň poradenstvo pre vedenie spoločnosti, odborné oddelenia a zamestnancov personálneho úseku vo všetkých otázkach týkajúcich sa pracovnoprávnych vzťahov a sociálneho poistenia, zabezpečenie dodržiavania zákonom stanoveného práva na spolurozhodovanie v rámci dôvernej komunikácie so zástupcami zamestnávateľov, príprava, tvorba a optimalizácia smerníc, zodpovednosť za vedenie a priebeh rokovaní so zástupcami zamestnávateľov / odborov, vypracovanie posudkov k pracovnoprávnym otázkam / problémom, zodpovednosť za včasné rozpoznanie a vyhodnotenie právnych rizík ako aj stanovenie ďalšieho postupu, zastupovanie spoločnosti pri procesoch a koordinácia externých právnikov, spolupodieľanie sa na vytváraní jednotnej a spoločnosťou orientovanej personálnej politiky, príprava, tvorba a pripomienkovanie zmluvnej dokumentácie. Tvoj profil vysokoškolské vzdelanie právnické, znalosť nemeckého alebo anglického jazyka slovom a písmom, prax ... - Trvalý pracovný pomer - Čiastočný úväzok