Právnik/čka so zameraním na pracovné právo - 20 hod./týž

Bratislava, Bratislavský kraj - poradenstvo pre vedenie spoločnosti, odborné oddelenia a zamestnancov personálneho úseku vo všetkých otázkach týkajúcich sa pracovnoprávnych vzťahov a sociálneho poistenia, zabezpečenie dodržiavania zákonom stanoveného práva na spolurozhodovanie v rámci dôvernej komunikácie so zástupcami zamestnávateľov, príprava, tvorba a optimalizácia smerníc, zodpovednosť za vedenie a priebeh rokovaní so zástupcami zamestnávateľov / odborov, vypracovanie posudkov k pracovnoprávnym otázkam / problémom, zodpovednosť za včasné rozpoznanie a vyhodnotenie právnych rizík ako aj stanovenie ďalšieho postupu, zastupovanie spoločnosti pri procesoch a koordinácia externých právnikov, spolupodieľanie sa na vytváraní jednotnej a spoločnosťou orientovanej personálnej politiky, príprava, tvorba a pripomienkovanie zmluvnej dokumentácie. Upresnenie platových podmienok: Nástupná mzda, 20 hod./týž. : 875 € Iné výhody: stabilné zamestnanie v úspešnej a dynamickej spoločnosti, atraktívne finančné ohod... - Trvalý pracovný pomer - Čiastočný úväzok