Projektový/á manažér/ka oddelenia Facility management - zameranie na energie

Lidl - Bratislava, Bratislavský kraj - Projektový/á manažér/ka oddelenia Facility management – zameranie na energie je zodpovedný / á za správu všetkých objektov v rámci spoločnosti z pohľadu energetiky. Pracovná náplň správa všetkých objektov (cca 135) v rámci spoločnosti z pohľadu energetickej náročnosti (elektro, plyn, voda, atď.), vyhodnocovanie spotreby všetkých energií a porovnávanie medzi objektmi, navrhovanie, realizácia a vyhodnocovanie energetických úspor, vytváranie pravidelných reportov o spotrebách energie, vytváranie energetických štítkov budov, príprava podkladov na výberové konania pre dodávky energií, príprava podkladov pre nákup energií, príprava zmlúv súvisiacich s energiami, práca na projektoch v oblasti energií, kontrola a spracovanie faktúr z oblasti energií. Tvoj profil vysokoškolské alebo stredoškolské vzdelanie technického smeru, znalosť nemeckého alebo anglického jazyka na pokročilej úrovni, prax na obdobnej pozícii minimálne 1 rok, skúsenosti v oblasti energetiky / elektrotech... - Trvalý pracovný pomer - Plný úväzok