Projektový manažér/Projektová manažérka

Bratislava, Bratislavský kraj - Projektový manažér/Projektová manažérka Ponúkaný plat: od 1100 € za mesiac Názov spoločnosti: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Text inzerátu: Náplň práce: - odborná činnosť v oblasti implementácie projektov spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov, - metodické usmerňovanie prijímateľov v rámci implementácie projektov, - administratívne overovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a zazmluvňovanie projektov, - komplexné zabezpečovanie prác súvisiacich s implementáciou a monitorovaním projektov, - kontrolovanie a odsúhlasenie, resp. zamietanie žiadostí o platbu predložené prijímateľmi v rámci administratívnej finančnej kontroly žiadosti o platbu, - monitorovanie a dodržiavanie fyzického pokroku pri realizácii projektu vrátane finančnej kontroly na mieste, - vypracovávanie stanovísk pre monitorovacie správy predložené prijímateľmi, - zadávanie údajov do systému ITMS2014+, prípadne iných podporných systém... - Trvalý pracovný pomer - Plný úväzok