Psychológ

Bratislava, Bratislavský kraj - Psychológ Ponúkaný plat: 5 € za hodinu Názov spoločnosti: SPOLU o.z. Text inzerátu: Náplň práce: Poskytovanie psychologickej starostlivosti klientom v zariadení. - Monitorovanie adaptačného procesu po prijatí klienta. - Kontrolná psychologická diagnostika. - Poskytovanie konzultácií a poradenstva príbuzným klientov, ako aj zdravotníckym pracovníkom zariadenia. - U klientov s organickým poškodením mozgu v rôznom rozsahu a s tým spojené poruchy socializácie, odporúča a realizuje terapie ako arteterapiu, muzikoterapiu, terapiu pohybom. - Okrem individuálnej psychoterapie realizuje skupinové sedenia s cieľom nadobúdania sociálnych zručností a emocionálny rozvoj. - Realizovanie nácvikov osvojovania zručností, schopností, návykov a podporuje rozvoj želaného správania u klientov, ktoré vedú k rozvoju osobnosti v rámci vývinových možnosti. - V rámci diagnostiky je činnosť psychológa zameraná na posúdenie všeobecných rozumových schopností, dosiahnutej úrovne psychického vývi... - Trvalý pracovný pomer - Plný úväzok