Referent reportingu - aktívne využitie anglického jazyka

Kooperativa - Bratislava, Bratislavský kraj - Bratislava Vzdelanie: VŠ vzdelanie - ekonomika alebo financie Náplň práce: Pravidelná a ad hoc príprava a aktualizácia Správy o solventnosti a finančnom stave Pravidelná a ad hoc príprava a aktualizácia Správy pre orgán dohľadu Príprava časového harmonogramu na splnenie požiadaviek na vykazovanie, kontrolu a schválenie Vecná kontrola správnosti správ Komunikácia s dohľadom orgánu cez štatistický zberový portál Príprava podkladov pre rizikovú správu a výkazov riadenia rizík Príprava smerníc, prezentácií útvaru riadenia rizík v slovenskom a anglickom jazyku Koordinácia ad hoc požiadaviek od orgánu dohľadu súvisiacich s Solventnosťou II Návrhy zlepšení pracovných postupov vrátane kontrolných mechanizmov Úzka spolupráca s ostatnými odbornými úsekmi/oddeleniami, ktoré poskytujú podklady pre výkazy Požiadavky: VŠ vzdelanie so zameraním na ekonomiku alebo financie Anglický jazyk na aktívnej úrovni Veľmi dobrá znalosť MS Excel - nevyhnutná podmienka Znalosť poisťovníctva ... - Trvalý pracovný pomer - Plný úväzok