Rezortný štatistik

Bratislava, Bratislavský kraj - Rezortný štatistik Ponúkaný plat: 800 € za mesiac Názov spoločnosti: Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky Text inzerátu: Náplň práce: - Komplexné zabezpečovanie spracovania údajov za školské štatistické výkazy rezortu ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. - Spracovávanie štandardných výstupov z databáz podľa potrieb MŠVVaŠ SR a ŠÚ SR. - Sledovanie legislatívy a jej zmien, ktoré sa dotýkajú okruhu práce. Na základe nich vypracovávanie metodických pokynov na vyplňovanie výkazov pre vykazujúce jednotky. - Vypracovávanie analýz a podkladov na tvorbu a inováciu aplikačných programov, testovanie aplikačných programových vybavení s celoštátnou pôsobnosťou. Výhody: Príležitosti pre odborný rast, školenia Pružná pracovná doba Bezproblémové parkovanie Firemné akcie (športové, spoločenské) Zvýhodnené vstupy na športoviská v rámci celej SR Kontaktovať zamestnávateľa:... - Trvalý pracovný pomer - Plný úväzok