Risk analytik pre Tatra-Leasing

Bratislava, Bratislavský kraj - Aké výzvy ťa u nás čakajú? zber a získavanie informácii pre analýzu klienta a trhu a pre rozhodovanie (komunikácia s klientom, informácie z trhu a z iných oddelení) posudzovanie finančnej situácie, hodnotenie a tvorba finančných projekcií analýza trhového prostredia (mikro a makro) návrh štruktúry financovania a zabezpečenia vypracovávanie ratingov klientov správa a monitoring portfólia klientov práca s databázami a internými systémami banky implementácia Basel III opatrení segmentácia klientov podľa vnútorných pravidiel banky spolupráca s business útvarmi pri tvorbe analýz pridelených rizík (napr. klientov, finančných nástrojov atď.) Spoznaj nás Čo ti ponúkame? príležitosť byť súčasťou silnej a úspešnej banky možnosť stáť pri zrode bankových inovácií atraktívne kariérne príležitosti kvalitný odborný a osobnostný rozvoj možnosť rotácií v rámcí RB Group práca so skúsenými lídrami zvýhodnenia na produktoch Tatra banky balík služieb Tatra personal, úvery, zmenáre... - Trvalý pracovný pomer - Plný úväzok