Samostatný technický a prevádzkový elektrikár

Bratislava, Bratislavský kraj - Samostatný technický a prevádzkový elektrikár Ponúkaný plat: 1250 € za mesiac Názov spoločnosti: Slovenský hydrometeorologický ústav Text inzerátu: Náplň práce: - vykonávanie pravidelnej údržby elektrotechnických zariadení a príslušenstva v organizácií SHMU - zabezpečiť plynulú funkčnosť zariadení - diagnostikovať elektrické zariadenia, ich inštaláciu, servis a opravy - byť súčinný pri navrhovaní rozmiestnenia elektrického vedenia, pripájania, zapájania a odpájania zásuviek, rozvádzačov, hlavných a vedľajších vypínačov, prípojok, ističov, poistiek a iných elektrických zariadení - podieľať sa na vedení evidencie vyhradených technologických zariadení (elektrozariadenia vrátane rozvodov, bleskozvodov, kotolne, tlakové nádrže, zdvíhacie zariadenia, výťahy a pod.) vrátane záznamov o vykonaných odborných prehliadkach a odborných skúškach týchto zariadení - podieľať sa na prácach v súvislosti s opravou, prevádzkou a údržbou zariadení, budov (drobné opravy, bežná údržba) - v... - Trvalý pracovný pomer - Plný úväzok